"Ik stuur u straks dat document / die foto.""Als ik het / ze vind."

Titel

Bovenstaand antwoord kregen we over de jaren duizenden keren. Van sommige klanten zo nu en dan, van anderen keer op keer. En sowieso hoe langer hoe vaker, want bedrijven stockeren hoe langer hoe meer digitale informatie. Op C-, D- en Z-schijven, maar even goed op Google Drives en in Dropboxen.


We, dat is Liswood & Tache, maar dat even geheel terzijde. De hele marketing- en communicatiesector kent het fenomeen. En bij uitbreiding alle sectoren, want iedere organisatie communiceert.


Dus waar zit dan net die ene foto die we zo snel mogelijk nodig hebben voor dat persbericht? En is die wel in het juiste formaat? En de productinformatie, waar zit die? Zijn dat pdf-bestanden? En als we dezelfde informatie daarna op onze website willen zetten, moeten we dan alles opnieuw verzamelen?

Dat soort vragen lagen aan de basis van Quodoc. Want als we een systeem konden ontwikkelen waarin onze klanten moeiteloos hun digitale bestanden terugvonden, boden we alvast het antwoord op een vraag die leeft bij alle bedrijven. En zeker niet alleen de kleintjes.


Maar die eenvoudige gedachte omvatte meteen ook een nog veel groter potentieel. Want als mensen heel makkelijk data zouden kunnen doorzoeken - waar die ook was opgeslagen - dan konden we dat ook automatisch. Meer nog, dan konden we die digitale informatie ook automatisch dispatchen naar elke denkbare digitale toepassing. Op basis van de digitale informatie die het document zelf bevat.


Titel

Het fundament voor Quodoc was gelegd: een intelligente laag die organisaties toelaat om bestanden op te slaan, te analyseren, te bewerken en vervolgens ter beschikking te stellen van eender welke persoon of softwaretoepassing. Smart!

Het idee voor Quodoc ontstond dus bij marketing- en communicatiebureau Liswood & Tache. Maar het waren vooral de ontmoetingen met Clear, zie hieronder, waaruit telkens weer nieuwe, innovatieve toepassingsmogelijkheden ontstonden.


Die inspirerende samenwerking werd daarom omgezet in een volwaardige spin-off. Onder de naam Quodoc heeft die de opdracht het product continu verder te verfijnen, vernieuwende toepassingen te ontwikkelen en de ambitieuze toekomstplannen te realiseren.


Logo Liswood & Tache

Liswood & Tache

Liswood & Tache creëert en bouwt merken. De groei van uw merk staat centraal in alles wat dit marketing- en communicatiebureau onderneemt.


Quodoc speelt daarin steeds vaker een centrale rol, van gebruiksvriendelijk marketingportaal tot geavanceerde tool ter ondersteuning van uw interne en externe communicatie.

Logo clear digitital

Titel

Clear is een digitale studio die zich focust op het leggen van verbindingen tussen data, mensen, productieprocessen en communicatiekanalen.


De kracht van Clear ligt in het overzichtelijk en toegankelijk maken van uiterst betrouwbare, grootschalige datacaptatie. Quodoc stelt hen in staat om daar extra intelligentie aan toe te voegen die het leven van hun klanten sterk vereenvoudigt.